ธีระยุทธ จีนประชา

จิตรกรรม

THEERAYUTH   JEENPRACHA

เกิด  2511  ตรัง

ศึกษา  คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ( ศิลปบัณฑิต : 2535 )  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่ 29 ม.13 ต. อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

โทร. 081-7717112

การแสดงงาน

2539 :  – นิทรรศการกลุ่ม 4 คน “ แกลลอรี่ร้าน  อิน – ออง มหาสารคาม ”

2541 :   -ร่วมแสดงนิทรรศการชุด  “ ใต้แดดและแสงดาว อาคารพหลโยธินเพลส กรุงเทพฯ ”

-ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา  หอศิลป์  ธนบุรี  กรุงเทพ ฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการสีน้ำแห่งความเป็นไทย  ณ โรงแรมโซลทวิน  ทาวเวอร์

-ร่วมแสดงนิทรรศการ “ สีสันอันดามัน ”โรงแรมรอยัล  ภูเก็ต  ซิตี้ ภูเก็ต

2545 :   -ร่วมโครงการและแสดงนิทรรศการสัญจร  “ เที่ยวตรังสร้างสรรค์งานศิลป์ ” กรุงเทพฯ ขอนแก่น  ภูเก็ต ตรัง

2551 :   -ร่วมแสดงนิทรรศการ “ มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ “ ณ สยามพารากอน

-นิทรรศการเดี่ยว “ ตรังในความผูกพัน ” โรงแรมอมารีวอเติร์เกท กรุงเทพฯ

-ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “ กลุ่มหอไตร ” ครั้ง 1 ณ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  กรุงเทพฯ

2557 :  -ร่วมแสดงงานเนื่องในโอกาสรอบ 7 ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์  กรุงเทพฯ

-ร่วมเวิร์คชอปและแสดงงานใน “ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน ”

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

-ร่วมเวิร์คชอปและแสดงงาน “ 9 Internation Art Workshop ” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ. ปทุมธานี

-ร่วมเดินทางและเวิร์คชอป ประเทศลาว  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่านิสิตศิลปกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ร่วมแสดงงานของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2557

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน   กรุงเทพฯ

-ร่วมแสดงงานกลุ่มหอไตร 4 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์  กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120