ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

เกิด : เมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2528
การศึกษา
พ.ศ. 2554 : ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551: ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546 : โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
พ.ศ.2540 : โรงเรียนบ้านหนองยายเภา

ประวัติแสดงเดี่ยว
พ.ศ. 2556 : ผลงานชุด Oh My God คุณพระช่วย ณ หอศิลป์จามจุรี
พ.ศ. 2555 : ผลงานชุดBangkok Volume 2555 (บางกอกฉบับ 2555) ณ หอศิลป์แอด บอง แกเลอเรีย

ประวัติแสดงงาน
พ.ศ. 2558 – ร่วมแสดงงานนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8ณ หอศิลป์ราชดำเนิน
– ร่วมแสดงภาพเขียนนิทรรศการ ร้อยดวงใจน้อมเกล้าฯถวายในหลวง 999 ภาพ 999 ศิลปิน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
– ร่วมแสดงภาพวาดเฉลิมพระเกียรติในโครงการ “คำพ่อสอน” ของมูลนิธิพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ HOF ART SPACE
– ร่วมงานในโครงการเขียนภาพพระสาทิสลักษณ์และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ หอศิลป์ราชดำเนิน2557

พ.ศ. 2557 – ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “PLAY” ของธวัชชัย สมคง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “77 ศิลปิน ฉลอง 7 ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์”
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน
– นิทรรศการ “DRAMATHAIS” ณ แอดเลอร์ศุภโชค แกลเลอรี่
– ร่วมแสดงงานประมูลกับดาราเดลี่ในโครงการ “Double Great for Charity น้ำใจไม่มีวันหมด” ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

พ.ศ. 2556 – นิทรรศการ “สยามแอฟ” (ช่องทางหนึ่งเพื่อเข้าถึงงานศิลปะไทย) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
– ร่วมบริจาคงานทำบุญโครงการ (จากล้านนาสู่พุทธคยา 2)
– นิทรรศการ “หลังจากบทสนทนาที่หายไป” จิตรกรรมรุ่น 61ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555 – แสดงงานคู่, กาลเวลา-ศรัทธา-พุทธศิลป์ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
– แสดงงาน 3 รอบ 36 ปี ภาควิชาศิลปะไทย มศก.ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เกียรติประวัติได้รับรางวัล
พ.ศ. 2554 – รางวัลที่ 2 สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57
– รางวัลดีเด่น ประกวดภาพจิตรกรรม 84 พรรษาธรรมราชาประชาธิปไตย

พ.ศ. 2553 – รางวัลที่ 2 ระดับอุดมศึกษา โครงการยูโอบีรังสรรค์จิตรกรไทย
– รางวัลที่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32

พ.ศ. 2552 – ร่วมเขียนภาพร่างต้นแบบไตรภูมิรัชกาลที่ 9 กระทรวงวัฒนธรรม
– รางวัลสนับสนุน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26
– รางวัลร่วมแสดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
– รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมTOSHIBA นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 21
– รางวัลร่วมแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
พ.ศ. 2551 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา โครงการยูโอบีรังสรรค์จิตรกรไทย
– ทุนมูลนิธิ จักพันธุ์ โปษยกฤต
พ.ศ. 2550 – รางวัลที่ 3วรรณกรรมไทย โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย
พ.ศ. 2549 – รางวัลยอดเยี่ยม สัปดาห์แห่งความปลอดภัย ระดับอุดมศึกษา
ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 (กระทรวงแรงงาน)
– รางวัลที่ 2 การประกวดภาพวาดวันวิสาขบูชา(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง)

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120