ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์

จิตรกรรม

Thammanoon   Ruengsawat

เกิด  2501  จังหวัดตรัง

การศึกษา   ศบ.( ศิลปศึกษา )  วิทยาลัยครูธนบุรี  กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน       เป็นสมาชิกกลุ่มหกจุด  ประเทศไทย  / สมาชิกกลุ่ม +FITMA  ไต้หวัน

และสมาชิกกลุ่มสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ นานาชาติ แห่งประเทศไทย

ประวัติการแสดงงาน

แสดงผลงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2528 อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางศิลปะแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจและสถาบันต่างๆ

การแสดงผลงานเดี่ยว

2547 นิทรรศการ “ จิตรกรรมสีน้ำ  2528 – 2547 ”  ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย  กรุงเทพฯ

2549 นิทรรศการ “ เสี้ยวแสงแห่งชาติ ”  ณ ยูโนเดลแกลเลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล  กรุงเทพฯ

2550 นิทรรศการ “ มนต์ขลังของชีวิต ” ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

ณ  หอศิลปะนครหาดใหญ่  เฉลิมพระเกียรติ  จ.สงขลา

ณ  หอศิลปวัฒนธรรม  ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

2555  นิทรรศการ “ มนต์ขลังแห่งท้องทะเล ”  ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120