ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

จิตรกรรม

เกิด : 21 พฤษภาคม 2516

69 หมู่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270

การศึกษา :

– ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2543 – นิทรรศการเดี่ยว “บึงทิพย์” 1 – 30 มีนาคม 2543 ณ บ้านบางกอก แกลลอรี่ กรุงเทพฯ (ผลงานวิทยานิพนธ์ “สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ Symbol of Spirit”)

นิทรรศการกลุ่ม :

2547-46 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “จิตวิญญาณตะวันออก” ครั้งที่ 1 ณ All Season Place กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “จิตวิญญาณตะวันออก” ครั้งที่ 1 ณ อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปกรมร่วมสมัย ไทย – ญี่ปุ่น ณ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

2545-43 – การแสดงศิลปกรรมไทย ปี 2000 ประเทศไทยและประเทศจีน

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ณ ประเทศออสเตรีย

– นิทรรศการร่วมสมัย ไทย – ญี่ปุ่น ณ อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม “ยักษ์” ณ หอศิลป์ตาดู

2542-37 – ศิลปกรรมร่วมสมัย “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” บริษัทโตชิบา

– จิตรกรรมร่วมสมัย ธนาคารกรุงเทพ

– ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์

– ศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค

– ศิลปกรรมร่วมสมัย สหวิริยาโอเอ ครั้งที่ 42

– นิทรรศการศิลปนิพนธ์

– นิทรรศการจิตรกรรม ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส

– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

– จิตรกรรมร่วมสมัย บุญรอดบิวเวอร์รี่

– จิตรกรรมบึงบอระเพ็ด ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

– ศิลปกรรมร่วมสมัย ปตท.

– นิทรรศการศิลปมหาบัณฑิตจิตรกรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– นิทรรศการเทอดพระเกียรติ 72 พรรษา ณ สถาบันราชภัฎธนบุรี

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 4 สถาบัน ไทย – เวียดนาม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– นิทรรศการข่าวสารจากเมืองไทย ณ เมืองฮีลชินกิ ฟิลแลนด์

– การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 16 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัล/เกียรติยศ :

2547 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

2545 – ปฎิบัติงานศิลปะ ณ ประเทศมาเลเซีย

2544 – ปฎิบัติงานศิลปะ ณ ประเทศเวียดนาม

2543 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแแห่งชาติ ครั้งที่ 46

2542 – ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส

– ศิกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศฝรั่งเศส

2541 – ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส

2540 – รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค

– ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส

2539 – รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย สยามทีวี

2538 – รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลปกรรมรุ่นเยาว์” ครั้งที่ 13

2537 – รางวัลดีเด่น ระดับเยาวชน “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” บริษัทโตชิบา

2536 – รางวัลชมเชยการประกวดภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เอเชียอาคเนย์

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120