ทวี ตั้งมงคลวานิช

จิตรกรรม

เกิด   17  มกราคม  2517

การศึกษา   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต    สาขาจิตรกรรม    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน       เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะ  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประวัติการแสดงงาน

2011     Royal  Orchid  Paradise 2011 At Siam Pragon

2010    Solo Exhibition “ The Peaceful Moment  ”

2009   Royal  Orchid  at Siam  Paragon

2008   Bangkok  Royal  Orchid  Paradise  Brings  good  Things  to  Life Art Exhibition

At Siam Paragon

2008   The 1st  Art   Exhibition  of The International  Visual  Artist  Association  of  Thailand

2007   จิตรกรรม  โลหิตสานชีวิต  At Siam  Paragon  Art  Auction For  Mater  Dei  Institute                                   Foundation  Central  World

2006   Art  With  Love At Rivercity  Hopping  Complex

2005   Wish  The  Fortune  Art  Project

2004   Art  Simplify  Project  ณ หอศิลป์วชิราวุธวิทยาลัย

2004   The  Animals’ Farm Art Exhibition  At  All Season  Place

2000   ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 24

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 15

1999    ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 14

1997    ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14

1996    ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง  ครั้ง ที่20

ร่วมแสดงงานจิตรกรรมสยามทีวี  คอมมิวนิเคชั่น

1995    ร่วมแสดงงานนักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1994    ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120