ทวีศักดิ์ ศรีทองดี

จิตรกรรม

เกิด : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

การศึกษา : 1992  จบการศึกษาปริญญาตรี  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

1996  จบการศึกษาปริญญาโท  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว

 • 2560 “Mokutan คนขายถ่าน” CASE Space Revolution กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย
 • 2558 SangSom คนไทย กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย[12]
 • 2552 “HAPPYLAND” at Thavibu Gallery, ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • 2551 FREEZE at 44 artGallery,กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • 2551 SOLDIER at DGallery, จังหวัดภูเก็ต , ประเทศไทย
 • 2550 STRAWBERRY at J Gallery, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • 2549 “FLESH” at Thavibu Gallery, ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
 • 2549 “ HERO” The Existence& Initiation of Heroes at Plastique Kinetic Worms,ประเทศสิงคโปร์
 • 2547 “Groove” at H Gallery กรุงเทพมหานคร
 • 2546 ”Neo-Morph” ณ Thavibu gallery ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
 • 2544 “Drive my Car” Atelier Frank and Lee, ประเทศสิงคโปร์
 • 2544 ” Teste of Thailand” ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
 • 2543 “Thaweesak Srithongdee” Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • 2540 “Dream” at The Promenade Hilton Hotel, Bangkok, Thailand.

นิทรรศการกลุ่ม

 • 2552 “Lowwrong” Creative House Bangkok , กรุงเทพฯ[13]
 • 2552 “Fluid Zone” Jakarta Biennale XIII 2009 , อินโนนีเซีย
 • 2552 นิทรรศการ บางกอกกล้วยๆ กรุงเทพมหานคร
 • 2551 นิทรรศการ ‘รอยยิ้มสยาม: ศิลปะ+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก at Bangkok Art and Culture Centre. กรุงเทพมหานคร
 • 2550 มิตรจิตร มิตรใจ ,museum of contemporary art Tokyo,Japan
 • 2549 FT3D Project , Japan Foundation กรุงเทพฯ
 • 2549 SOI Project (Tout a` Fait Thai 2006) งานศิลปะร่วมสมัยไทยในฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
 • 2549 C21 Parallel Realities:Asian Art Now,Blackburn&Art GalleryBlackburn, ประเทศอังกฤษ
 • 2548 The 3rd Fukuoka Asian Art Triennale 2005.ฟูกุโอกะเอเชียนอาร์มิวเซียม ฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • 2548 Asian Art Festival2005.,ฟูกุโอกะเอเชียนอาร์มิวเซียม ฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • 2548 The XI Triennale-India ประเทศอินเดีย
 • 2547 ASIAN POP ณ Art Seasons ประเทศสิงคโปร์
 • 2546 “Allegory” ณ Plastique Kinetic Worms ประเทศสิงคโปร์
 • 2546 “Next Move” ณ Earllu Gallery ประเทศสิงคโปร์
 • 2546 “Box ii” ณ Plastique Kinetic Worms ประเทศสิงคโปร์
 • 2544 “Kunst Rai 2001” Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • 2544 “Scopolamine Project” ณ หอศิลป์ตาดู, กรุงเทพมหานคร
 • 2543 ร่วมแสดงงาน “Art Twente Fair” Hengelo ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • 2543 ร่วมแสดงงาน “Art Forum in Berlin” Berlin ประเทศเยอรมนี
 • 2543 “Lured Love Power” at Tadu Contemporary Art, Bangkok, Thailand.
 • 2540 “Black Gray White” at National Museum, Bangkok, Thailand.

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120