ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก

จิตรกรรม

เกิด วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2503 ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ปัจจุบัน    81 / 144 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถ.นวมินทร์ (ระหว่างซอย 52 – 54 ) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

โทรบ้าน : 02-3790472 มือถือ : 086-9001177

การศึกษา
– 2510 – 2516 ชั้นประถม 1-7 โรงเรียนเทศบาลเมืองนครสวรรค์ 4 ( วัดวรนารถบรรพต )
– 2517 – 2519 ชั้นมัธยมต้น ม.ศ. 1 – 3 โรงเรียนนครสวรรค์
– 2520 – 2521 วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ถ.ราชินี กทม.
– 2522 – 2527 ศบ.จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– 2542 – 2544 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [MBA.] สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– 2550 – ปัจจุบัน ศึกษาต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ประวัติการแสดงงานศิลปะ
2526 – แสดงงานสีน้ำ กลุ่ม 4 คน สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน (เกอเธ่) ถ. พระอาทิตย์ กทม.
2528 – แสดงงาน กลุ่ม 2 คน กับ วสันต์ สิทธิเขตต์ ณ บริติซ เคาน์ซิล สยามสแควร์ กทม.
2539 – แสดงงาน ภาพประกอบ 2 คน อาร์ต ฟอรัม ถนนประดิพัทธ์ 10 สะพานควาย กทม.
2540 – แสดงงานเดี่ยว “ แม่กับลูก ” บริเวณชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทม.
2542 – แสดงงานสีน้ำ กลุ่ม 4 คน ริมสวนแกลลอรี่ โรงแรมฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.
– ร่วมแสดงงานแสดงงาน “โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น” ที่ Shuwa Gallerly Ginza Japan
– ร่วมแสดงงานในโอกาสเปิดหอศิลป์คุณคำอ้าย เดชดวงตา จ.ลำปาง
– แสดงงานกลุ่ม 4 คน Graffixcenter หอศิลป์สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม
2544 – แสดงงานกลุ่ม EMOTION ครั้งที่ 1 ชุด Still Life วันที่ 2 – 27 กุมภาพันธ์ หอศิลป์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
– ร่วมแสดงงาน ในโอกาสแสดงงานนิทรรศการเดี่ยวของอาจารย์กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 4 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ถ.เจริญกรุง สี่พระยา กทม.
– ร่วมแสดงงานศิลปะวันศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ “ภาพเหมือนศิลปิน”
– ร่วมแสดงงาน “โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น” ที่ Shuwa Gallerly Ginza Japan
– ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเชิดชูอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ด้วยรักและศรัทธา ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า กทม. 2-21 สิงหาคม
– ร่วมแสดงงาน ในโอกาสแสดงงานนิทรรศการเดี่ยว วาดเส้นและจิตรกรรมชุด “สด สด ร้อน ร้อน” ของ อาจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม. วันที่ 24 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2544
2545 – ร่วมแสดงงาน “นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยคณาจารย์สวนดุสิต ครั้งที่ 6 ” วันที่ 9 – 30 เมษายน 2545 ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม.
– แสดงเดี่ยว ต้นฉบับภาพประกอบนิตยสาร “สารคดี” 41 ชิ้น ณ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 6 วันที่ 10 พ.ค. – 30 มิ.ย.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– แสดงงานกลุ่ม EMOTION ครั้งที่ 2 ชุด ATMOSFRERE วันที่ 4- 18 มิถุนายน หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– ร่วมแสดงงานโครงการศิลปะกับชุมชนสันติอโศก ”รากแก้วแห่งชีวิต – ศิลปะกับวิญญาณทางสังคม” ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2545 ณ ชุมชนสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กทม.
– ร่วมแสดงงานศิลปะเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร “งานวาดเส้นร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 45 – 5 ต.ค. 2545 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ นำไปแสดงต่อที่ชั้น 4 เดอะสีลมแกลเลอเรีย กทม. 10 – 15 ตุลาคม 2545
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการผลงานนักศึกษาและคณาจารย์ โครงการคณะการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี 15 – 30 พฤศจิกายน 2545 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2546
– ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยคณาจารย์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 – 30 มีนาคม 2546 ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม.
– ร่วมแสดงงานศิลปะวันศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ “ความสุข”
– ร่วมแสดงงานกลุ่ม SED SEE ชื่องาน “DIFFERENT” หอศิลป์มูลนิธิปรีดีพนมยงค์ สุขุมวิท 55 7-20 พ.ย.
2547
– ร่วมแสดงงาน “โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น” ที่ TOKOHA Gakuen University, Japan
– ร่วมแสดงงานศิลปะ “มหกรรมเมล็ดพันธุ์สันติภาพเพื่อเด็กอิรัก” เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
– ร่วมแสดงงาน “ 5 ทศวรรษ มหกรรมศิลปะศึกษา – ช่างศิลป “ ที่เดอะสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กทม. ส.ค. 47
– ร่วมแสดงงานศิลปะวันศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนกันยายน
– ร่วมแสดงงงานและออกร้านจำหน่ายผลงานศิลปะ ของกลุ่ม ART MARKET ในงาน OTOP CITY ครั้งที่ 2 เมืองทองธานี วันที่ 18 -26 ธันวาคม จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
2548
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ จัดโดยบริษัท HHK.จำกัด ที่ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี พ.ย.2548
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการทัศนศิลป์ “ 75 ปี อารี สุทธิพันธุ์ ” หอศิลป์ เพาะช่าง ธ.ค.2548
– ร่วมส่งภาพเขียนสีชอล์กฝุ่น ภาพสมเด็จพระเทพฯเข้าประมูลงาน ”SEXY WINTER” ฉลองครบรอบ 3 ปี เซ็นซิโอคาราโอเกะ โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ โดยคุณสุริยน ศรีอรทัยกุล ชนะการประมูลได้ในราคา 50,000 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้การกุศล เพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องกันหนาว และเป็นค่าอาหารให้กับผู้ขาดแคลนทางภาคเหนือ
2549
– ได้รับเชิญจากบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เข้าร่วม กลุ่มศิลปิน ร่วมสร้างผลงานภาพ “๖๐” (หกศูนย์)
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสิรราชสมบัติครบ 60 ปีของในหลวง โครงการ MEGA ART EXPO 2006 วันที่ 22-24 มีนาคม 2549 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 1 “MIND 2006” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คฮอลล์ 1 เมืองทอง
ธานี วันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2549
2550
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะกับเด็กพิเศษ ในนิทรรศการศิลปะ The Art Exhibition and Therapy จัดโดย ชมรม
ศิลปะบำบัด แสดงงานที่โรงแรมตะวันนา ถ.สุรวงศ์ วันที่ 15 มีนาคม 2550 และแสดงงานครั้งที่ 2 ที่ ศูนย์การค้าริ
เวอร์ซิตี้ วันที่ 2 – 15 เมษายน 2550
– ร่วมแสดงงานศิลปะ“โฉมหน้าศิลปิน” (Artist Self-Portrait) ที่เดอะ สีลมแกลเลอเรีย มีนาคม 2550
เป็นนิทรรศการแสดงผลงาน Self-Portrait ของศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 500 ท่าน

 

 

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120