ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

จิตรกรรม

NATSUREE   TECHAWIRIYATAWEESIN

ศึกษา  จิตกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่  23 ซ.เพชรเกษม 92/2  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160

Mobile : 087-5167363

E-mail : somzaa1003@gmail.com

ประวัติการแสดงงาน

2544  – ศิลปะอาชีวศึกษาธนบุรีปริทัศน์ ครั้งที่ 24

2548  – ร่วมแสดงผลงานร่วมกับนักศึกษาหลายสถาบัน ณ ศุนย์การค้าซีคอนสแควร์

2550  – ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่ 4 ณ หออัครศิลปิน  จังหวัดปทุมธานี

–  ร่วมแสดงผลงานเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่ 4 ณ นครลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551 – ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมกับศิลปินไทยอเมริกา  และยูนาน  ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “ แรงบัลดาลใจ จากพ่อแห่งแผ่นดิน ”

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

-ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54

2553 – ร่วมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และร่วมแสดงผลงานนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 6  ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

-ร่วมแสดงนิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ( ทัศนศิลป์ )

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

2554- ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3

ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

2555 – นิทรรศการศิลปกรรม  . นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต . มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ  ณ สยามพารากอน

–  ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

ณ พิพิธฑภัณฑ์สถานแห่งชาติ  หอสิลป์ ถ.เจ้าฟ้า

-นิทรรศการ  “ เส้น สี ”  แห่งธรรมชาติ  2551 – 2556 ณ หอศิลป์จามจุรี

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120