ช่วง มูลพินิจ

จิตรกรรม

เกิด : 7 ธันวาคม 2483

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2556

การศึกษา

ชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดบางน้อย

ชั้นมัธยมศึกษา  ที่โรงเรียนวัดกลางเหนือ สากลวิสุทธิ์

อุดมศึกษา คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงานนิทรรศการเดี่ยว

2513 – มินิ-เมนิ สยามสแควร์

2519 – สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน

2523 – สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน

2530 – หอศิลปแห่งชาติถนนเจ้าฟ้า

2530 – โรงแรมอิมพีเรียล

2543 – ห้องแสดงศิลปกรรมศยาม จ.ภูเก็ตนิทรรศการกลุ่ม

2524 – 2543 -ในประเทศและต่างประเทศ (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อเมริกา)

2556 – หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลงานศิลปะทางพุทธศาสนา

2524 – ออกแบบพระประธานพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

2525 – ออกแบบและปั้นพระพุทธอภัยมลคงสมังคีที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ทรงสร้างถวายสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อนำไป พระราชทานแก่ทุกจังหวัดในวโรกาส เฉลิมฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี

2526 – ออกแบบและควบคุมภาพปั้นนูนต่ำ ขนาน 12×27 เมตร 2 ภาพ (ภาพปฐมเทศนา และภาพมารผจญ)

ประดับพระมหาเจดีย์ (พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์)  วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร สุขุมวิท 101 ก.ท.ม.

2528 – ออกแบบและควบคุมภาพปั้นนูนต่ำปฏิปทาของท่านพระอาจารย์ วัน อุตตโม โดยรอบพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์วัน อุตตโม

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร

2532 – ออกแบบอุโบสถวัดเขาดินวนาราม อ.เมือง จ.ชุมพร

2534 – ออกแบบพระพุทธประธานที่มรูปลักษณ์เหมือนคนจริงให้บริษัทบุญรอดบริเวอรี่

2535 – ออกแบบเจดีย์ที่ระลึก หลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

2536 – ออกแบบพระพุทธวิสุทธิธรรมกายนิมิตร วัดราชโอรส

2539 – ออกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายใน โดมมหาวิหาร พระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล

2541 – ออกแบบและควบคุม การปั้นหล่อพระนาคปรกจอมปลวก เศียรเดียว ขนาด 2 เท่า คนจริงผลงานอื่นๆ

2534 – ออกแบบภาพปั้นนูนต่ำ “นักรบที่แท้จริง” ขนาด 6X2 เมตร ติดตั้งที่หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์มติชน

2538 – ออกแบบและควบคุมการปั้น “สิงโตคู่” ปฏิมากรรมโลหะสำริด ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย

(ขนาดแต่ละตัวยาว 3.50 เมตร กว้าง 2.50 เมตร น้ำหนัก 5 ตัน)

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120