ชลูด นิ่มเสมอ

จิตรกรรม

เกิด : 2 พฤษภาคม 2472  (2472 – 2558)

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2541

การศึกษา :

2488 – สำเร็จมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

2492 – สำเร็จประโยคครูประถมการช่าง จากโรงเรียนเพาะช่าง

2497 – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (สาขาประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

2499 – สำเร็จการศึกษาได้รับ Diploma Decorazion L’Academia di belle art di Roma – Certificate of Ceramic C.A.L.A.L.Rome

2506 – Certificate of Lithography Pratt Graphic Center U.S.A.และได้ไปดูงานศิลปะต่อในประเทศอิตาลี

และประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 เดือน

นิทรรศการเดี่ยว :

2500 – แสดงผลงานเดี่ยวที่ประเทศฝรั่งเศส

2506 – แสดงผลงานเดี่ยวที่กรุงเทพฯ

2511 – แสดงผลงานเดี่ยวที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

2528 – ผลงานวาดเส้นชุด “ลูกสาว”

นิทรรศการกลุ่ม :

2511 – ร่วมแสดงงานอาจารย์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์หลายครั้ง

รางวัล/เกียรติยศ :

2496 – เกียรตินิยมอันดับ 3 (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4

2499 – เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม)

– เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาพพิมพ์)

– เกียรตินิยมอันดับ 2 (ประติมากรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7

2502 – เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม) ได้รับยกย่องเป็น ศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

2507 – รางวัลภาพพิมพ์ จาก International Biennial of Paints in Tokyo ญี่ปุ่น

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120