กัญญา เจริญศุภกุล

จิตรกรรม

เกิด : 20 กันยายน 2490

การศึกษา :

2515 – ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2520 – ศิลปมหาบัณฑิต The School of The Art Institute of Chicago รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา.

นิทรรศการเดี่ยว :

2530 – ภาพพิมพ์หิน-จิตรกรรมหมึกดำ หอศิลปพีระศรี

2533 – ดอกไม้ :

หิน: ฤดู พิพิธฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

2534 – สาระจากหิน อาร์ตฟอรั่ม

2536 – กัญญา เจริญศุภกุล

2534-2536 – พิพิธฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการกลุ่ม :

2515 – นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ โคเปนเฮเกน เดรมาร์ค

2532 – ความบันดาลใจจากญี่ปุ่น หอศิลปแห่งชาติ และพุทธสถาน เชียงใหม่

2534-2536 – Intergrative Art of Modern Thailand สหรัฐอเมริกา

2538 – นิทรรศการศิลปะอาเซียน ครั้งที่ 10 พิพิธฑสถานแห่งชาติ สิงคโปร์

รางวัล/เกียรติยศ :

2515 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21

2525 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120