ประวัติหอศิลป์

ประวัต-new-01

 

                    หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์     ได้จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจาก   บริษัท ซีพี  ออลล์  จำกัด  ( มหาชน )    ในปี พ.ศ. 2550  นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี  ออลล์  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากลุ่มบริษัทในเครือบมจ.ซีพี ออลล์ มีนโยบายและความตั้งใจที่จะส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แก่ศิลปินไทยผู้ผลิตผลงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนงานด้านวรรณศิลป์เช่นการจัดประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”, โครงการโรงเรียนรักการอ่าน, โครงการกล้าวรรณกรรม และ ค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รวมทั้งโครงการอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ได้รับความสนใจจากศิลปินหลายท่านได้เข้ามาให้การสนับสนุน  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนวงการศิลปะ  โดยการใช้พื้นที่ห้องโถงชั้น 1 ของอาคารธาราสาทร เปิดเป็นหอศิลป์ โดยใช้ชื่อว่า  “หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์” หรือ Thesevenartgallery  เพื่อจัดให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานทางศิลปะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงผลงานทางศิลปะโดยฝีมือของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาบุคคลทั่วไป “โดยเฉพาะในงานด้านจิตรกรรมนับว่าเป็นงานศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และต้องการให้สังคมโดยรวมมีความภาคภูมิใจว่าศิลปินไทยมีความสามารถและฝีมือไม่ด้อยไปกว่าศิลปินต่างชาติ ในขณะเดียวกันมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของศิลปินในหลายแขนงให้มีสถานที่ในการนำเสนอผลงานด้านศิลปะ

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120