นิทรรศการแสดงผลงาน

Orbit

ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด ในชื่อนิทรรศการ  Orbit   โดย คุณสัจจา  สัจจากุล ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้  ศิลปินนำเสนอแนวคิด มุมมองการสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะแนวใหม่   บอกเล่าเรื่องราวความหมายของ คำว่า Orbit  ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานในชุด

อ่านเพิ่มเติม »

Rhythm

ในวันพฤหัสบดี  ที่7กันายน 2566 ที่ผ่านมา  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ” Rhythm ”  โดย  พะหัสย์  ทองติ่ง โดยภายในงานมีเพื่อนพี่น้องคนรักงานศิลปะ มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ นิทรรศการ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

อุ่น อ้อม อก

ในวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ” อุ่น อ้อม อก ”  โดยกลุ่มสื่อศิลป์สร้างสุข  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดยคุณสุภาพชาย บุตรจันทร์ เป็นประธานฝ่ายสื่อ และคุณสาธิมาศ  ธรรมจินดา เป็นประธานฝ่ายศิลป์   นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 31 สิงหาคม 256

อ่านเพิ่มเติม »

รงทอง ปฐมบท

ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ รงทอง ปฐมบท  โดย กลุ่ม รงทอง  ซึ่งเป็นการร่วมตัวกันของศิษย์เก่าเพาะช่าง สาขาจิตรกรรมไทย  รุ่ง 31  ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “ การเรียนศิลปะไทย .. ได้อะไรมากกว่าที่่คุณคิด ”  โดย คุณสุริยะ

อ่านเพิ่มเติม »

Magic of Art

ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิด นิทรรศการ  ชุุด ” มหัศจรรย์แห่งศิลปะ ” โดย กลุ่ม MAgic of Art ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์  ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม »

Power of Art

ในวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ  Power of art ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานรวมกว่า 22 ศิลปิน อาทิ  อ. ดินหิน รักพงษ์อโศก   ผอ.มงคล  ไชยวงศ์ ผอ.กฤต  เวียงอำพล อ.ภักดิ์  ลิ้มพงศ์ ฯ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย คุณสุทธิพงศ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพั

อ่านเพิ่มเติม »

13.36.63 Have a Light Day

ในวันที่ 11 กันยายน  2563  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีจัดแสดงนิทรรศการ ” 13.36.63  Have a Light Day  ” โดย นักศึกษาคณะศิลปะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม »

พิจารณา

ในวันที่ 9 มกราคม 2563  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีจัดแสดงนิทรรศการ ” พิจารณา ” โดย คุณภูวณัฐ  ขุนภาษีร์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากเพื่อนพี่น้อง ผู้สนใจในศิลปะแบบไทยร่วมสมัย นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์  2563

อ่านเพิ่มเติม »

self x self

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาหอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Self  x Self  ( ตัวฉันในตัวเธอ…ตัวเธอในตัวฉัน ) โดยคุณกฤษณะ  ชัยกิจวัฒนะ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากเพื่อนพี่น้องศิลปิน อาทิ อ.ชวลิต  เสริมปรุงสุข  ศิลปินแห่งชาติ ศิลปะแนวนามธรรม อ.วสันต์  สิทธิเขตต์  อ.เมืองไทย 

อ่านเพิ่มเติม »

the earth & the world

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ได้จัดเปิดนิทรรศการ The earth & The world โดย คุณจตุโชติ  ลิปโชติ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย คุณสมศักดิ์  รักษ์สุวรรณ อดีตนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธี นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่  7 – 27

อ่านเพิ่มเติม »

The cycle

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาหอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ” The cycle “โดย คุณสมเพ็ชร  หวานชิต ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย คุณอสิ  ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซี่ยน  เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเพื่อนพ้องศิลปินมาร่วมแสดงความยินดี และภายในงานยังได้รับเกียรติจากพี่อี๊ด

อ่านเพิ่มเติม »
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120