power art

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ” POWER ART ” ครั้งที่ 1 โดยศิลปิน กลุ่ม พาวเวอร์ อาร์ต อาทิ อ.ปรมัตถ์  เหลืองอ่อน  อ.ลาภ อำไพรัตน์ อ.ชัยฤทธิ์  ศรีสง่าสมบูรณ์ฯ ซึ่งการแสดงงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสาสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี  อีกทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลงานส่วนหนึ่ง มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์  นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่  3 – 30 มิถุนายน 2562

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :