IT’S ME

ในวันอังคารที่ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้เปิดแสดงนิทรรศการ ” IT ‘ S ME “โดย ปิติมา นาคขำ : จาตุรงค์ เลาหตระกูล : ภาณุพงค์ อ่อนรักษ์ : สมโภชน์ ศิริวาลย์   ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย อาจารย์ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก  เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :