Category Archives: ข่าวกิจกรรมปี 2562

power art

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค

สีสัน..ความสุข

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. หอศิลป์เซเว่นรังส

ศิลปกรรม

          ในวันอังคาร ที่ 5 มี

IT’S ME

ในวันอังคารที่ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หอศิลป์เซเว่นรังสร

ดอกไม้ ขุนเขา และปราสาท

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์