Category Archives: ข่าวกิจกรรมปี 2560

Destiny 10

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ได

เธอคิดอย่างนั้น..ฉันคิดอย่างนี้ ..

  ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซ

On my way

ในวันจันทร์ที่4 กันยายน 2560  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้

lepan illustration workshop

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น.  ทางหอศิลป์เซเว่น

เหนือเกล้าฯชาวไทย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังส

” คลุกฝุ่นที่เนปาล “

    ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทา

paint day

    ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา หอศิ

Into The Clay

  ในวันที่ 12 เมษายน  ที่ผ่านมา ทางหอศิลป์เซเว่นรั

สยามมานุสติ

    ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางหอศิ

Happy Painterly Expression

    ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หอศ