Category Archives: ข่าวกิจกรรมปี 2559

อิตาลีใต้ และมอลต้า เวลาแห่งความรื่นรมย์

    ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางหอศิ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนไทย

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านม

like…life…live

ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

นิทรรศการ ความจริง..นัยใจ

  ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559   เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ ” so far so good IV “

  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นร

นิทรรศการ ” ผลงานศิลป์ ปี 58 “

ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่

1st Crative and Drawing 1+1

  ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม  2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์

นิทรรศการ 27 Expert

ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรั

นิทรรศการ ” COLOR JUICE “

ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นร

นิทรรศการ อารมณ์ความรู้สึก…แห่งทิวทัศน์

  ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมา หอศิลป์เ