เธอคิดอย่างนั้น..ฉันคิดอย่างนี้ ..

 

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดแสดงนิทรรศการ ” เธอคิดอย่างนั้น .. ฉันคิดอย่างนี้ ”  สร้างสรรค์โดย คุณสกลธ์  คุณพนิดา ภู่งามดี พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญ 2 ท่าน คุณวิทยา  สุดประเสริฐ และคุณปานเทพ อักษร ในงานนี้ได้รับเกียรติโดยคุณคณิศร  อุ่นแสงจันทร์  กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท ไทยวิลลี่นิตติ้ง จำกัด เป็นประธานในพิธี  นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤศจิกายน 2560