สีสัน..ความสุข

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ได้จัดพิธีเปิดแสดงนิทรรศการ สีสัน .. ความสุข โดยกลุ่มพู่กันสัญจร นำโดย อ.พรชัย เลิศธรรมศิริ /คุณประไพ บุรี /คุณจารุรัตน์ จินดาประเสริฐ/คุณหัทยา มีนสุข / คุณวรรณภา ศรีสมบูรณานนท์ และคุณศรุต เลิศธรรมศิริ พร้อมทั้งนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานไปสร้างห้องน้ำและแทงค์น้ำ ณ โรงเรียนบ้านอูมฮวม อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนฤวร ปันยารชุน เป็นประธานในพิธี นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562- 24 พฤษภาคม 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :