สีสันและแรงบันดาลใจ

 

 

 

ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้เปิดแสดงนิทรรศการ ” สีสันและแรงบันดาลใจ “โดย กลุ่มเจ็ดสีเจ็ดศอก  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย คุณสุทธิช้ย หยุ่น  เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2561