สาโรจน์ อนันตอวยพร

 

 

เกิด 27 มีนาคม 2511

การศึกษา ศป.ม. ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 0819886039 e-mail : sarojpainting@hotmail.com

การแสดงผลงานที่สำคัญ

2555 –  นิทรรศการเดี่ยวจิตรกรรมสีน้ำครั้งที่ 2 ชุด ดอกไม้แย้มบาน ณ หอศิลป์ แอด บองแกลเลอเรีย,                                บอง มาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค, กรุงเทพฯ

2554 –  นิทรรศการ “Reflection of The East” โดย 7ศิลปินไทย ณ หอศิลป์L.A. Artcore แกลเลอรี่                                 ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

– นิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3                                                              ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2553 –  นิทรรศการเดี่ยวจิตรกรรมสีน้ำ ชุด อารมณ์ทะเล ณ หอศิลป์จามจุรี                                                                             แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

– นิทรรศการการจิตรกรรม มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปร่วมสมัยสัญจร โดยคณาจารย์ 11 มหาวิทยาลัยจากไทยและเวียตนาม                                            ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา มหาสารคาม ฮานอย

2552  – นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเซีย เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

– นิทรรศการสีน้ำซีคอนสแควร์ ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ

2551  – นิทรรศการศิลปะ พลังศิลป์ ณ หอศิลป์เอมเจริญ กาญจนบุรี

– นิทรรศการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ หอศิลป์เพาะช่าง กรุงเทพฯ