อรัญ หงษ์โต

จิตรกรรม

เกิด : 22 พฤศจิกายน 2507 นครราชสีมา

ที่อยู่ : 105 ซอยคุ้มครอง 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา :

– ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2535 – จิตรกรรม 2534-2535 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33,34

– นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยธนาคารกสิกรไทย

– นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 10,11,12,13

– การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1,2,3,4

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2,3,4,5 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี

รางวัล/เกียรติยศ :

– รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3, 4, 5 เนื่องในวันศิลป พีระศรี

– รางวัลชนะเลิศจากการแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2,3

– รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

– รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120