ศิลปกรรม

          ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม  2562 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้เปิดแสดงนิทรรศการ  “ ศิลปกรรม” โดย กลุ่ม จปภ.36     ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย คุณนุชนภา  วงศ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินเจริญ แอสเสท จำกัด   เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 30 มีนาคม 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :