รามา นูโว

 

 

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ” รามา นูโว ” โดย คุณจตุโชติ  ลิมปโชติ การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานจากอดีตถึงปัจจุบันของคุณจตุโชติ   ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย คุณวรภัค  ธันยาวงษ์  อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย  เป็นประธานในพิธี  นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที 8 – 29 มีนาคม 2561