พิษณุ ศุภนิมิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเกิด : 17 มกราคม 2491

1 หมู่ 9 หมู่บ้านธารแก้ว ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ

การศึกษา : 

– ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม : 

2550-2551 – ประทับไว้ในอินเดีย – แดนพุทธภูมิ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

2553 – การเดินทางของรอยพู่กัน – Journey of Paintbrush’s trail โรงแรมสยามซิติ้

2553 – ภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์ของผม – Print of Nature Print of Mine หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

– การเดินทางของรอยพู่กัน 2 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2552 – ภาพพิมพ์ชิ้นเล็กกับความคิดเล็กๆ “หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล” ซอยทองหล่อ สุขุมวิท

รางวัล/เกียรติยศ : 

2522 – รางวัลHornorable Mention จากการประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2523 – รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติจากเมืองฟรีเซ่น เยอรมันนี

2522 – รางวัลที่ 1เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25

2524 – รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2524 ของธนาคารกสิกรไทย

2520 – รางวัลที่ 2 เหรียญเงินการแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3