พิจารณา

 

 

ในวันที่ 9 มกราคม 2563  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีจัดแสดงนิทรรศการ ” พิจารณา ” โดย คุณภูวณัฐ  ขุนภาษีร์   ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากเพื่อนพี่น้อง ผู้สนใจในศิลปะแบบไทยร่วมสมัย นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์  2563