ผลงานศิลปกรรมครั้งที่ 13 ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย

 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

The Queen’s Gallery

จัดแสดงนิทรรศการ

” ผลงานศิลปกรรมครั้งที่ 13 ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย”

( งานแสดง 11 ตุลา – 16 พย. 2563 หยุดทุกวันพุธ)

……………………………………………………………

13 th Art Exibition of Intenational Visual Artist Association of Thailand

The Exhibition will be lunched on friday 16 th October 2020 at 18.30

and will be held between

At Qeen’ Gallery

11 oct -16 nov 2020

(Closed on wednesday)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :