ประทีป คชบัว

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิด : 13 เมษายน 2505

การศึกษา :

– ศิลปบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว : 

2538 – 2548 – “อดีตเป็นอย่างนั้น ปัจจุบันเป็นอย่างนี้” ณ หอศิลปแห่งชาติ

– “ท้องร้อง สมองพูด” ณ อาเตอริเย อาร์ต แกลเลอรี่

– “นิทรรศการศิลปะโดย 7 ศิลปิน” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย

นิทรรศการกลุ่ม 

2538 – 2548 – ร่วมแสดงงานชุด “ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

– ร่วมแสดงงานชุด “มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” ณ ซีคอน สแควร์

– ร่วมแสดงงาน “อลังการศิลป์บนสายน้ำโขง” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

– ร่วมแสดงงานที่ประเทศมาเลเซีย “TRADITION TO MODERNITY”

– ร่วมแสดงงานชุด “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี” ณ ซีคอนสแควร์

– ร่วมแสดงงานชุด “การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21” เดอะ สีลม แกลเลอเรีย