นิทรรศการ ” so far so good IV “

 

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดแสดงงานนิทรรศการ” So far so good  IV ”

จัดแสดงโดย นักศึกษาภาควิชาประติมากรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย ศ.วิชัย  สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ ( สาขาประติมากรรม ) ประจำปี 2558 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 30 กรกฎาคม 2559

2 3 4 5 6 7