นิทรรศการ ” MEDIUM RARE “

โดย ..นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดนิทรรศการ ในวันที่ 10 เมษายน 2558

เวลา 18.30 น.    ณ  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดผลงานระหว่างวันที่ 10 -25 เมษายน 2558

 

 

IMG_9119 IMG_9126

 

 

 

 

 

IMG_9134 IMG_9137

 

 

 

 

 

IMG_9145 IMG_9138