นิทรรศการ ” Majic Splash III “

 

 

โดย.. สมโภชน์   สิงห์ทอง และศิษย์

เปิดนิทรรศการ ในวันที่ 15 พฤศภาคม 2557

เวลา 18.30 น. ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 15 – 31 พ.ค. 2557

1 2-2 3 2