นิทรรศการ ” Behind the scenes “

โดย..

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดนิทรรศการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์   2558

เวลา 18.30 น.  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 -28 กุมภาพันธ์ 2558

 

IMG_8343 IMG_8345

 

 

 

 

 

 

IMG_8349 IMG_8351