นิทรรศการ ” 6th Exhibition of Art Visual Art in Creativity “

 

โดย.. นักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดนิทรรศการในวันที่  29 กรกฎาคม 25598

เวลา 18.00  น.  ณ  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงนิทรรศการ 29 ก.ค. – 18 ส.ค. 2558

 

IMG_7161      IMG_7162