นิทรรศการ 27 Expert

ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ

” 27 EXPERT เมื่อมีค่าประสบการณ์ ความชำนาญจึงเกิดขึ้น ”

ซึ่งนี้ได้รับเกียรติโดย คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร   ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย

เป็นประธานในพิธี

 

ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม   2559 ( นิทรรศการระยะสั้น )

โดย นักศึกษาปีที่ 3 สาขาถ่ายภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง

เปิดแสดงในวันที่ 29 เมษายน 2559

จัดแสดงผลงานระหว่าง

วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2559

IMG_9471 IMG_9489 IMG_9499 IMG_9504 IMG_9524 IMG_9529 IMG_9533 IMG_9535IMG_9526 IMG_9542