นิทรรศการ ” แสดงเดี่ยวครั้งที่ ๙ จากอดีต ถึง ปัจจุบัน”

 

โดย..โกศล   พิณกุล

เปิดนิทรรศการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

เวลา 18.30 น.  ณ  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงผลงานระหว่่างวันที่ 9 – 26 ก.ค. 2558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14