นิทรรศการ ” เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา “

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางหอศิลป์เซเว่นรังสรรค์   ได้จัดแสดงนิทรรศการภายใต้ชื่อ

” เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ”     โดยการนำของคุณกิตติ  พงศักดิ์ขวา    พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินมากกว่า 20 ท่าน

ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติ     โดย คุณจิรพันธ์  อุลปาทร  ประธานกรรมการ

บริษัท สุมิพล  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด ,  กรรมการบริหารและที่ปรึกษา

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม  อีเล็คตริก  อินดัสตรีย์  ในประเทศไทย     เป็นประธานในพิธี

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558  – 30 มกราคม 2559

3 14 1 5 7 10 11 6 7 8 9 10 12 13