นิทรรศการ ” ลูกสาวจ่ากลม “

 

 

โดย.. ปิติมา  นาคขำ

เปิดนิทรรศการในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เวลา 18.30 น. ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 28 ต.ค.- 13 พ.ย. 2558

 

01 02 03 04 05 06 07 08