นิทรรศการ ” ราศรีศิลป์ “

โดย..กลุ่มศิลปิน ” สื่อศิลป์สร้างสุข ”

เปิดนิทรรศการในวันที่ 12 มกราคม 2558

เวลา 19.00 น.  ณ  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 12 -28 มกราคม 2558

 

 

IMG_8279 IMG_8282

 

 

 

 

1421661305038 (1)1421661301689

 
 

1421661313258 (1) 1421661317219