นิทรรศการ ” รอยอดีต “

 

 

โดย.. อารีย์   คงพล :  วีระศักดิ์   มนต์แก้ว

ธีระยุทธ   จีนประชา : สัมฤทธิ์   เพชรคง

มณเฑียร  ยางทอง :  อำนาจ  บุญสนิท

ยงยุทธ  รุยันต์  : ณัฐสุรี  เตชะวิริยะทวีสิน

เปิดนิทรรศการ วันที่ 8 พฤษภาคม  2558    เวลา 18.30 น.  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 8-29 พ.ค. 2559

2 3 4 5 6 10 9 8 7IMG_2084