นิทรรศการ ” ผลงานศิลป์ ปี 58 “

ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ” ผลงานศิลป์ ปี 58 ”

โดย คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ซึ่งได้รับเกียรติโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศศรี กมลเวชช    ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นประธานในพิธี

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2559

IMG_9710 IMG_9715 IMG_9746 IMG_9752 IMG_9750 IMG_9748