นิทรรศการ ” ทิศทางลม “

 

 

โดย..ไมตรี  หอมทอง

เปิดนิทรรศการในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เวลา 18.30  น.  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 2 -21 ต.ค. 2558

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12