นิทรรศการ ” จิด-ตระ-ธานี : เกิด จุติ ๒ เส้น – สี “

 

โดย.. คุณธานี  ชินชูศักดิ์

และกลุ่มศิลปินผู้สืบสานงานศิลปะไทย

เปิดนิทรรศการ วันที่ 3 ตุลาคม 2557

เวลา 19.00 น. ณ   หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 3 – 29 ต.ค. 2557

7 2 9 4 3 8 5 6