นิทรรศการ ” งามเปลือย “

 

 

โดย.. กลุ่ม ARTALK

เปิดนิทรรศการ ในวันที่ 20 สิงหาคม  2558

เวลา 18.30 น.  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 20 ส.ค. -19 ก.ย. 2558

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10-1 10-2 10-3 10-4 11 13