นิทรรศการ ความจริง..นัยใจ

 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559   เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ” ความจริง..นัยใจ ”     ผลงานแสดงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ปริญญาโท สาขาทัศนศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งได้รับเกียรติโดย คุณประทีบ  ตั้งมติธรรม  ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศุภาลัย จำกัด ( มหาชน ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

001 002 003  004 005  006 007  008 009  IMG_9896