ดอกไม้ ขุนเขา และปราสาท

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้เปิดแสดงนิทรรศการ “ดอกไม้ ขุนเขา และปราสาท” โดย กลุ่มอาร์ตกิ๊ฟ  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย มร.ฌาคส์ เมเยอร์ เจ้าของและประธานกรรมการบริหารโรงแรมโบริวาจ เจนีวา และคุณจุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิคในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 30 มกราคม 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :