” คลุกฝุ่นที่เนปาล “

 

 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางหอศิลป์เซเว่นรังรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ” คลุกฝุ่นที่เนปาล ”    โดย คุณสาริณี  รอดพฤกษ์ภูมิ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติโดยคุณนพคุณ  กุลสุจริต นายกสมาคมภาพถ่ายกรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 28 มิถุนายน 2560