กาลไร้นาม…กายไช้ชื่อ

 

 

 

 

หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ได้จัดแสดงนิทรรศการ ” กาลไร้นาม…กายไร้ชื่อ ” โดย  คุณกฤษณะ  ชัยกิจวัฒนะ ในวันที่ 6 กันยายน 2561  ผลงานจัดแสดงในระหว่างวันที่ 6 – 29 กันยายน 2561