หน้าหลัก
นาวิน เบียดกลาง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2008

 

Nawin   Biadklang
Born     :  January 23,1973 Nakhon Ratchasima ,Thailand
Education
1990     : College  of Fine Arts,Bangkok
1995     : B.F.A. Painting ,Silpakorn University Bangkok
2001     : M.F.A. Painting ,Silpakorn University Bangkok

Present
           : Art Instructor of Painting Department [ The Faculty of Painting Sculpture and   
             Graphic Arts, Silpakorn University ]

Address
           : 249/28 jaturapat  ville,Soi Mahadthai,ladprao 122 Bangkok 10310

Selected  Group Exhibition
1998    : Art Exhibition by “ Thai –Esan Group ”
           : Art Exhibition by Painting Department  at Silpakorn University [ Sanamchan  
             - Plance]
           : Painting Exhibition “ Inspiration from luang Prabang ” at the Gallery of 
             faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
1999    : Landscape Painting Exhibition “ ARTISTS IN TIME AND TIDE ” by
             Thailand Environment Institue.
           : Art Exhibition  the Members of 4 University  of Fine Art  THAI – VIETNAM
             at the Silpakorn Art Gallery .
           : 15th  Art Exhibition by  Members of the Faculty of Painting Sculpture and 
             Graphic  Arts.
2007    : “ The Mysterious Sense of Human Beings” at The Queen ‘s Gallery ,Bangkok
           : “ Enduring Reality ” at The National Gallery,chao – Fah Rood,Bangkok.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 19 สิงหาคม 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top

ความรู้ทางศิลปะ

โดย  ผศ. โกศล พิณกุล

ในยุคต้นๆ  คริสตศตวรรษถึงก่อนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีคำกล่าวว่า “ ศิลปะคือดวงประทีปแห่งเหตุผล” ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผลงานศิลปะทุกแขนงไปขึ้นกับความเชื่อ  ความศรัทธาในลัทธิหรือศาสนา วงคราม และการเมืองการปกครอง  ศิลปินก็สร้างงานตามเหตุผลของสิ่งนั้นๆ  ผลงานจะอิงความจริง  ความเหมือน ตามลักษณะที่ควรจะเป็น  เช่นวาดคน ก็แสดงสัดส่วน ท่าทาง กล้ามเนื้อ ตามลักษณะของคนจริงๆ