หน้าหลัก
ประทีบ คชบัว PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2008

 

 Prateep   Kochabua

Bron :       - Bangkok

Address    - 9/362 Mooban  Napawan, Paholytin Road,Soi K.M. 25.

                   Saimai,Bangkok  10220

Education

                 - Bachalor Degree in Painting From fine Art Faculty,Silpakorn  University

Present    - Artist

Experiences

                - Art Director  in Advertising Agency

                - Thai ‘s Post….This ‘s Present ‘ solo Art Exhibition at National Gallery

                - “ Art  in the reign  of  Rama IX “  at The  Queen  Sirikit  National   

                  Convention  Center

                - “ Balance of power ” Solo Art Exhibition at Rivercity  Shopping  Compelx

                - Seacon  Square  Art Exhibition to Celebrate the Auspicious Occasion of 

                   his Maajesty the King ‘s 6th Cycle Birthday anniversaly

               - “ Osaka  Trinnale 2001” at Osaka , japan

               - “ The power of  Art on the Mekong  River at siam Commercial Bank ”

               - “ Tradition  to Modernity ” International  Art Exhibition  in Conjunction 

                  with the  75th  Birthday  celebration  of his royal  Highness  the Sultan  of  

                  Kedah  Dural  Aman : Malaysia

               - “ Sur – Episode ” , Solo  Art Exhibition  at Atelier Art  Gallery,Tisco  

                  Tower

               - The art Exhibition by 7 Artsts [ In  the Project  of “ Fiy Thai with Thai 

                  Artsts ”]

               - Seacon  Square  Art Exposition  for the Queen

               - “The 21st Exhibition of Contemporary  Art by Young Artsts” at  4th

                 Floor,the Silom Galleria

               - “ Painting Phuket, the pearl of Andaman ” at the Queen ‘s Gallery

               - “ Nude ” Solo Art Exhibition at the Silom Gallery Art Spance

  

  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top

ความรู้ทางศิลปะ

โดย  ผ.ศ.   โกศล  พิณกุล

ประเทศทั้งหลายในโลกที่มีผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมสิ่งที่มีมาแต่อดีตกลายเป็นมรดกของคนในชาติ และคนทั้งโลก ในอิตาลีถึงกับออกกฏหมายห้ามรื้อถอนหรือเปลี่ยนสภาพตึกเก่าสองฟากถนนโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า ทั้งนี้เพราะต้องการคงสภาพเดิมเอาไว้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยว เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไร ส่วนศิลปะวัตถุอื่นๆ เช่น จิตรกรรม และประติมากรรม ต่างๆ ก็คงรักษาไว้อย่างดีเพราะมีความสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ